Logo for vuggestuen og børnehaven Grønnegården ved Tarm
Betaling

Økonomi

Betaling:

11 måneder årligt, juli måned er betalingsfri. Opkrævningen sker via girokort som vi gerne ser tilmeldt PBS.

Taksterne justeres årligt.


Takster 2024

Børnehave 50 timer    2.300

Børnehave 30 timer    1.495

 

Vuggestue 50 timer     3.578

Vuggestue 30 timer     2.505


Økonomisk friplads:

Der er mulighed for at søge om nedsættelse af betaling efter gældende regler. Dette sker ved henvendelse til Borgerservice.Søskendetilskud:

Kommunen giver søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud samt til børn, hvis forældre modtager tilskud, til privat børnepasning.Indskrivning:

Skal ske ved direkte henvendelse til Grønnegården på telefon 44 11 66 38 eller på mail tarm@groennegaarden.dk

Søskende har fortrinsret til institutionens pladser. Børn optages med respekt for den tidsmæssige rækkefølge.

Opsigelse af plads skal ske skriftlig og med en måneds varsel gældende fra den 1.