Logo for vuggestuen og børnehaven Grønnegården ved Tarm
Forside
Boernehaveboern leger paa stativ på Groennegaarden ved tarm
2022_Boernehaveboern_udflugt_havn
Terrasse fest i børnehaven grønnegården ved tarm
Børnehavebørn laver mad
Groennegaarden_tarm_aktiv_boernehave_ud_i_det_fri
Boern_hoester_graeskar_groennegaarden_tarm
Kreative boern i borenehave og vuggestue Groennegaarden
2021_vuggestue_boern_paa_cykeltur
Vuggestue_ved_tarm_groennegaarden
Fastelavn i samarbejde med seniorgården i Tarm
Børn planter træ
Traktor
Flag
Kæpheste

Børnehave og Vuggestue Grønnegården ved Tarm


Grønnegården Tarm er en lille, privat, aldersintegreret daginstitution, beliggende på landet. Vi har plads til 25 børn – 6 vuggestuebørn og 19 børnehavebørn. Vi er således et mindre børnehus hvor nærhed, sprog og fællesskaber danner det pædagogisk grundlag i hjemlige og landlige omgivelser.
Vores fokuspunkter er: Sprog, Fællesskab, Nærvær 


Sprog


Mennesker bruger sproget til at udtrykke behov, tanker, følelser og meninger, og til at dele oplevelser og tanker. Dermed giver sprog identitet og tilhørsforhold til fællesskaber, og ved hjælp af sproget lærer barnet at forstå sig selv og sin omverden. Alt sammen afgørende for barnets videre udvikling både intellektuelt, social og emotionelt. At sproget læres fra andre børn, er essentielt i udviklingsprocessen. Desuden viser forskning at der er sammenhæng mellem barnets tidlige sprogtilegnelse og senere uddannelsesmæssige succes.


 

Fællesskab


Leg, dannelse, læring og udvikling sker i socialt samspil med andre børn og voksne. Relationer og venskaber hvor alle børn skal opleve at være en del af fællesskabet og blive respekteret og lyttet til, hvor de både kan vise initiativ og være aktiv deltagende. Samtidig skaber fællesskabet rum til alle, til nye relationer og til at afprøve forskellige positioner, hvor alle føler de giver mening til fællesskabet og ser andre som betydningsfulde.


 

Nærvær


Nærvær er at give sin opmærksomhed til nuet – at handle på det der er. Det er tid til at snakke, tid til øjenkontakt. Det er at være tilstede, være opmærksom og tæt på, være interesseret, at vise omsorg og kærlighed. At lytte uden forventning om noget bestemt. Og det tager udgangspunkt i det der sker i og mellem os. Vi handler fleksibelt, spontant, afpasset i forhold til de reelle omstændigheder og anvender præcis den kraft, der skal til. Derfor er nærvær en basal byggesten for børns udvikling, trivsel, læring og dannelse.


Børnehaven Grønnegården ved Tarm er stiftet af Maris og Conny

 

 Grønnegårdens stiftere. 

 

Det her er Conny og Maria, Grønnegårdens "mødre".

Grønnegården er en vuggestue/børnehave, normeret til 25 børn (0-6 år). Vi bor i landlige omgivelser med køkkenhave, dyr og let adgang til skov.