Logo for vuggestuen og børnehaven Grønnegården ved Tarm
Bestyrrelse og Støtteforegning for Grønnegården

Bestyrrelse for Børnehaven & Vuggestuen Grønnegården ved Tarm

Forældrebestyrelsen:

Møder i forældrebestyrelsen - punkter meldes ind senest 1 uge før:

22. februar 2024

30. maj 2024

15. august 2024 (alle møder er fra kl. 19.00-21.00)


Forældrebestyrelsens medlemmer er:

Rebekka Lykke Ringgaard (Forældre)

Cecilie Staal Dinesen (Forældre)

Helle Hoxer Fruergaard (Forældre)

Maria Rehfeld (Ansat)

Conny Andersen (Ansat)


Forældrebestyrelsen vælges af forældre ved det årlige forældremøde med valg til forældrebestyrelsen i september. Hvert medlem vælges for en 2-årig periode.

Et bestyrelsesmedlem deltager når der fastansættes personale på Grønnegården.

Forældrebestyrelsen har indflydelse på pædagogiske tiltag i hverdagen, herunder udarbejdelse af årshjul. Desuden har de indflydelse på blandt andet åbningstider, pædagogik, udarbejdelse af den styrkede pædagogiske læreplan, politikker.Støtteforeningen:

Kristina Scott Nielsen

Stenn Godballe Thimes Holm Jensen

Mikkel Garfield Formby

Medlemmerne sidder 1 år ad gangen.


Det er Støtteforeningens opgave at rejse penge til Grønnegårdens børn blandt andet ved at lave arrangementer og søge fonde. Desuden hjælper de med praktiske opgaver.

Der har været afholdt sponsorløb, indsamling af affald og søgt fonde til indkøb af ladcykel, donation af cykelhjelme og opførelse af terrasse.