Logo for vuggestuen og børnehaven Grønnegården ved Tarm
Rygepolitik


Rygepolitik:

Juni 2019

 

Grønnegården ønsker at være en røgfri arbejdsplads. Med udgangspunkt i det overordnede værdigrundlag er der udarbejdet en Rygepolitik, som er gældende for medarbejdere og gæster i vores institution.

 

Rygepolitikken gælder også e-cigaretter og snus, da det af Sundhedsstyrelsen anses som værende sundhedsskadeligt at anvende.


Rygepolitikken er en overordnet ramme, som afspejler institutionens holdning til at være en røgfri arbejdsplads. Rygepolitikken har et sundhedsfagligt afsæt, hvor fokus er at skabe en sund røgfri arbejdsplads, som er medvirkende til velvære og trivsel.

 

Overtrædes rygepolitikken af en medarbejder, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderen. Medarbejderen vil ved 1. overtrædelse få en advarsel.
 

Ledelsen har ansvaret for, at alle overholder rygepolitikken. Ledere har derfor pligt til at skride ind over for medarbejdere, der ikke overholder rygepolitikken.

 

Angående forældremøder/arrangementer, bedsteforældredage o.l. gives der tilladelse til at ryge uden for Grønnegårdens matrikel, da vi betragter det som forældrene/bedsteforældrenes ansvar at være de rollemodeller, de ønsker.

 

Vi vil ved alle arrangementer vi inviterer til på Grønnegården oplyse om den gældende rygepolitik. Ved ansættelse af personale, herunder folk i virksomhedspraktik, løntilskud o.l. vil rygepolitikken blive præsenteret, så ansøgere kan tage med i betragtning, hvorvidt de kan arbejde under denne politiks vilkår.